لوگو

انواع مصاحبه

1. مصاحبه غيرهدايتی

در اين نوع مصاحبه هيچ چارچوب ويژه ای براي اجرای مصاحبه وجود ندارد،مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بكشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید در اين شيوه مصاحبه گر نكات موردنظر را همچنان كه مصاحبه پيش می رود انتخاب می نمايد.

2. مصاحبه ساختاری

در اين نوع مصاحبه ، همانند مصاحبه های الگودار سؤالات از قبل تعيين مي شوند ولی پرسش ها بيشتر درباره شغل و حرفه فرد می باشند در اين نوع مصاحبه پاسخهای قابل قبول شناسایی شده و از اعتبار بيشتری برخوردار خواهند بود.

3. مصاحبه هاي سري يا مرحله ای

در اين نوع مصاحبه چند نفر مصاحبه گر وجود دارد كه هر كدام بر اساس نظرات خود پرسشهایی از مصاحبه شونده می پرسند،شكل رسمی تر اين مصاحبه مصاحبه سری ميباشد  متقاضی شغل توسط افراد متعددی مصاحبه مي شود و هر مصاحبه گر براساس يك فرم استاندارد متقاضی را مورد ارزشيابی قرار می دهد و با توجه به مجموع نمرات به دست آمده ، تصميم گيری ميشود.

4. مصاحبه گروهی

در اين شيوه  متقاضی شغل توسط گروهي مصاحبه گر مورد ارزيابي قرار می گيرد، در اين روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده،سؤالات جديدي را مطرح نمايند،بنابراين می توان پاسخهای عميق تر و پرمعني تری نسبت به مصاحبه هاي يك نفره به دست آورد، نوع ديگر اين روش، مصاحبه دسته جمعی به صورت همزمان با متقاضيان شغل می باشد .

رهبری مصاحبه شوندگان

در اين شيوه ،مصاحبه گر مسأله اي را مطرح مي كند و از كارجويان می خواهد كه آن را حل كنند،او خود را كنار كشيده و به مشاهده افراد مي پردازد كه كداميك از مصاحبه شوندگان در پاسخگويی رهبری مصاحبه شوندگان را به دست مي گيرد و به كار گروهی سازمان و انسجام مي بخشد.

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر
5. مصاحبه تحت فشار :

معمولا توصيه ميگردد كه در هنگام مصاحبه با ايجاد جوی مناسب، اضطراب و نگراني مصاحبه شونده كاهش داده شود ولي در نوعی مصاحبه كه مصاحبه تحت فشار خوانده شده است، عمدا وضعيت دشواری را براي فرد مصاحبه شونده به وجود می آورند تا ميزان تحمل فرد و چگونگی عكس العمل وی را در مقابل فشار بسنجند.

مصاحبه شونده

برای مثال مصاحبه كننده ممكن است مصاحبه اي را كه در جوي دوستانه انجام می گيرد ناگهان قطع كند و به مصاحبه شونده اعلام نمايد كه حائز شرايط نيست و نمي توان او را استخدام كرد و ادامه مصاحبه بی فايده است، نوع مشاغلی كه كارجويان را از راه مصاحبه همراه با فشار عصبی بر می گزينند مشاغلی است كه در آنها حفظ آرامش شاغل در زير فشار كار بساير مهم است، در مصاحبه همراه با فشار عصبی، كارجو را مي توان از روی عمد آزار داد، پريشان يا دلسرد كرد تا واكنشهای وی آشكار شود.

در اخر

آیا مواردی را به خاطر دارید که در سازمان شما فردی به خاطر مطرح کردن یک سوال دشوار راجع به سیاست های سازمان مورد تشویق قرار گرفته باشد؟ همین نکته، سد راه هرگونه آگاهی است، که منجر به تهدید وضعیت ما خواهد شد. این وضعیت را آرگریس چنین توضیح می دهد: “گروهی مشتمل بر افرادی که توانایی بسیار زیادی در دور نگهداشتن خود از یادگیری دارند.”

#مصاحبه

لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *