لوگو

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین می شود. این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد. این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاه های شخص اول ، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد.

ISO/IEC17025

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می‌باشند. این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001 بوده و اكنون جایگزین هر دوی آنها شده است.

مدیریت سیستماتیك

مدیریت سیستماتیك كه مدیریتی مبنی بر فرآیندها تست همواره توجه خاصی به فرآیند پایش و اندازه گیری و سیستم مدیریت كیفیتی را بر مبنای مدل ،ISO همچنین افزایش توان آن، نشان می دهد. سازمان جهانی استاندارد تهیه شده است، انتشار داده است. با پیاده سازی این استاندارد تمامی ISO كه بر پایه 9000 ISO/IEC 17025 فعالیتهای تست و كالیبراسیون در آزمایشگاههای مربوطه تحت كنترل یك سیستم مدیریت قرار می گیرد و هدف آنست كه نتایج توسط آنها با سطح مشخصی از اطمینان بیان گردد.

سیستم مدیریتی مذكور در دو بخش كیفی و فنی بر موارد مختلفی تأكید دارد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:

– حمایت بالاترین مقام ارشد سازمانی از استقرار سیستم،
– رعایت اصل استقلال برای آزمایشگاهها در شركت ها/ سازمانهائی كه آزمایشگاه بخشی از یك مجموعة بزرگ است،
– افزایش دانش علمی و عملی نیروی انسانی كه وظیفة اندازه گیری یا تست را بر عهده دارند،
– تحت كنترل در آوردن تجهیزات دستگاهی موجود و جایگزینی كنترل شده آنها با دستگاههای جدید در صورت نیاز در یك پریود زمانی مشخص،
– فراهم آوری و تحت كنترل قرار دادن شرایط محیطی و مكانی مورد نیاز برای كاركرد بی نقص تجهیزاتی كه اندازه گیری توسط آنها انجام می گیرد،
– انجام به موقع كنترلهای مورد نیاز بر روی تجهیزات و برنامه ریزی جهت اجرای كنترلهای تعریف شده و كالیبراسیون دوره ای آنها،
– تحت كنترل در آوردن كلیة اقلام مورد نیاز ( استاندارد و غیر استاندارد ) برای كالیبراسیون تجهیزات،

الزامات مدیریتی و الزامات فنی

دو بخش اصلی این استاندارد الزامات مدیریتی و الزامات فنی هستند. الزامات مدیریتی بهطور عمده مربوط به عملیات و تاثیر سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه است و الزامات فنی شامل فاکتورهایی هستند که صحت و قابلیت اطمینان از نتــایج آزمونها و کالیبراسیونهاي انجام شده در آزمایشگاه را تعیین میکنند. بسیاري از الزامات مدیریتی 17025 ISO با استانداردهایی نظیر 9001 ISO مشترك است. آنچه این استاندارد را براي آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون مناسب میکند، الزاماتی فنی است که در نتیجه پیادهسازي آنها، آزمایشگاه نتایجی قابل اعتماد و تکرارپذیر ارائه خواهد کرد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو17025 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *