لوگو

استعداد یابی نیروی کار قسمت 5

اهمیت استعداد یابی نیروی کار قسمت 5
 قسمت پنجم

مدیریت هدفمند استعداد

مسئله مهم، حفظ هماهنگی و تناسب در استراتژی مدیریت استعدادهاست.

در استعداد یابی نیروی کار :بیشتر سازمانها در هنگام انتخاب بر دانش، مهارتها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام وظیفه در نقش های سازمانی تاکید می‌کنند. (تناسب شغل و شاغل)

برخی سازمانها نیز می‌خواهند اطمینان یابند که فرد برگزیده از مهارتهای مورد نظر برای کار اثر بخش برخوردار است و گاه فراتر از آن.

پیاده سازی سیستم های استاندارد مرتبط با منابع انسانی و یا سایر سیستم های مدیریتی از چمله مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه میتواند سطح توانمندی سازمان را افزایش دهد .
مدیریت استعداد از طریق درک مفهوم واقعی استعداد و نیز درک نحوه دستیابی به اهداف سازمان در پی دستاورهای زیر است:
استعداد یابی نیروی کار:
تبیین برنامه راهبردی سازمان با فهرستی از نیازهای آن در حوزه مهارتهای انسان

تعیین وضع موجود سازمان از منظر قابلیت ها، مهارت ها، و یافتن کمبود و نیازها.

اندازه گیری و پیگیری مستمر قابلیت‌های موجود و فاصله آن با قابلیت‌ها و مهارتهای مطلوب از طریق برنامه‌های آموزشی و پرورش.

اخذ گواهینامه ce با آریان گستر

شماره های تماس:02177959675    02177942240

@Aryangostarc

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *