77959675 - 02177942240

استاندارد ISO26000

 

#ISO26000

کشورهای توسعه یافته

استاندارد ISO26000 را به عنوان رهنمودی در قالب مسئولیت های اجتماعی ارائه نموده است که قابل استفاده برای تمام سازمان ها اعم از دولتی، خصوصی، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد،تاکید بر نتایج امور و بهبودها بوده و برای سازمان، جلب اعتماد، رضایت مشتریان، فعالیت ها، تولید و خدمات را در پی دارد.

مسئولیت پذیری اجتماعی

یکی از اقدامات مفید و پرثمر این سازمان، تدوین و عرضه ایزو ۲۶۰۰۰ به منظور پیاده سازی استانداردهای مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان هاست.

هدف اصلی این سازمان جهانی

هدف اصلی این سازمان جهانی از عرضه استاندارد مذکور، ارتقای توجه سازمان ها به مسئولیت آن ها در قبال سازمان جوامع انسانی است.

عرضه محصولات و خدمات

در بیانیه سازمان در خصوص استاندارد ۲۶۰۰۰ آمده است که موسسات – چه دولتی و چه خصوصی – به غیر از عرضه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان، موظفند تا بر جنبه های اجتماعی تولیدات خود نیز نگاه ویژه ای داشته باشند.

مزایا :

بهبود تصویر سازمان در جامعه

افزایش ارزش نام تجاری

دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی

محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر

مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی تر

کارکنان با انگیزه تر

وفاداری مشتری

افزایش اعتماد ذی نفعان به سازمان

هفت موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی که توسط ایزو۲۶۰۰۰ مشخص شده است عبارت اند از:

حاکمیت سازمانی

حقوق بشر

شیوه های کار

محیط زیست

شیوه های عمل جوانمردانه

مسایل مربوط به مصرف کننده

مشارکت جامعه و توسعه

راه اندازی کسب و کار

در این استاندارد تاکید شده است که در راه اندازی کسب و کار باید شیوه ای در پیش گرفته شود که با انتظارات اخلاقی نیز هماهنگ باشد و تصمیم سازی شرکت ها باید با توجه به ارزش های اخلاقی، احترام به قانون، مردم و محیط انجام گیرد.

رضایت مصرف کننده

در این استاندارد فرایند تولید و عرضه محصولات و خدمات به اندازه خود محصولات اهمیت دارد و اگر تولید کننده فقط به قانون اکتفا کند، ممکن است نتواند رضایت مصرف کننده را جلب کند.

زمینه اجرایی کردن این مسئولیت

کمک به سازمان ها در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، تامین راهنمایی های عملی در زمینه اجرایی کردن این مسئولیت، شناسایی و درگیرکردن گروه های ی نفع ، افزایش اعتبار گزارشات مربوط به این استاندارد، تاکید بر نتایج عملکرد و ارتقاء افزایش رضایت و اطمینان مشتری، ارتقای واژه شناسی در زمینه مسئولیت اجتماعی، همراه شدن با سایر مدارک و استانداردهای بین المللی از اهداف و موضوعاتی است که استاندارد مسئولیت اجتماعی آن را مورد توجه قرار می دهد.

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر
همچنین، مهم ترین اصول استقرار ایزوی مذکور برای سازمان ها موارد زیر عنوان شده است؛

کمک به سازمان ها در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آن ها؛
تأمین راهنماهای عملی در جهت مسئولیت اجتماعی؛
اجرایی نمودن مسئولیت اجتماعی؛
شناسایی و درگیر نمودن گروه های ذینفع؛
افزایش اعتبار گزارش های مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی؛
تأکید بر نتایج عملکرد و ارتقا؛

ترویج اصطلاحات عمومی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی؛
کاهش تضادها و افزایش هماهنگی بین المللی از طریق تشکیل کمیسیون های و مجامع گوناگون؛
تأکید بر بهبود ها و نتایج عملکرد؛
همراه شدن با سایر مدارک و استانداردهای بین المللی؛
ارتقای واژه شناسی رایج در گزارشگری اجتماعی؛
افزایش رضایت و اطمینان مشتری

 

لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
استاندارد ISO26000
Description
 ترویج اصطلاحات عمومی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی؛  کاهش تضادها و افزایش هماهنگی بین المللی از طریق تشکیل کمیسیون های و مجامع گوناگون؛  تأکید بر بهبود ها و نتایج عملکرد؛  همراه شدن با سایر مدارک و استانداردهای بین المللی؛  ارتقای واژه شناسی رایج در گزارشگری اجتماعی؛  افزایش رضایت و اطمینان مشتری
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *