لوگو

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو که در اینجا با “IATF صنعت خودرو“ یا ” 16949 QMS تحت عنوان ”استاندارد الزامات خاصِ مشتري” ارجاع شده ،داراي کاربرد در صنعت خودرو، الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 و ایزو 9000 ویرایش 2015 ، اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت تولید خودرو و سازمان هاي مرتبط بخش خدمات را تعر یف می نمایند. صنعت خودرو نمی تواند استاندارد مستقل QMS از این رو، این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود اما به عنوان یک بخش تکمیلی در نظر گرفته شده و عطف به ایزو 9001 ویرایش 2015 استفاده شده است.

ایزو 9001 ویرایش 2015 به عنوان یک استاندارد جداگانه ایزو منتشر شده است.

توضیحات مختصری در رابطه با ویرایش ها:

ویرایش اول) ارائه ي یک مدرك نوآورانه است، که با IATF 16949 2016 تلفیق تعدادي از الزامات خاص مشتریان سابق، بر جهت گیري جدي نسبت به مشتري تأکید دارد.

ویرایش اول

در سال 1999 توسط کارگروه بین المللی ISO/TS 16949 با هدف هماهنگ سازي ارزیابی هاي متفاوت (IATF) صنعت خودرو و صدور گواهینامه ي سیستم ها در سراسر جهان در زنجیره تأمین بخش خودرو ایجاد شد.

ویرایش دوم

تجدیدنظرهاي دیگر ویرایش دوم در سال 2002 و ویرایش سوم در سال 2009 مبتنی بر نیازهاي توسعه اي بخش صنعت خودرو یا ویرایش هاي ایزو 9001 ایجاد شدند.

ویریش سوم

ISO TS 16949 در آماده سازي براي انتقال از 2009 بازخورد مراجع ،IATF صنعت خودرو، 16949 QMS به این استاندارد ها براي ایجاد OEM صدور گواهینامه، ممیزان، تأمین کنندگان و ویرایش اول استعلام شده است، که IATF 16949 2016 ویرایش سوم را لغو و جایگزین آن می شود. ISO TS 16949 2016 همکاري قوي خود با ایزو را از طریق کمیته ي ارتباطی حفظ می نماید تا IATF سازگاري دائمی با ایزو 9001 را تضمین نماید.

هدف

هدف از این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، توسعه ي یک سیستم مدیریت کیفیت است که براي بهبود مداوم، تأکید بر پیش گیري از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف ها در زنجیره ي تأمین فراهم شده است.

کلیات

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردي در سازمان است که می تواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنایی دقیق براي طرح هاي توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازي یک سیستم مدیریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بین المللی عبارتند از:

الف) توانایی ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند؛
ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتري؛
پ) رسیدگی به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛
ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

پیاده سازي این استاندارد بین المللی به این مقاصد نیست:

-ساختار یکسان سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت
-هماهنگی مستندات با ساختار بندهاي این استاندارد بین المللی.
-استفاده از اصطلاحات خاص این استاندارد در سازمان.
-الزامات مشخص شده ي سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره IATF16949 تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *