ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند

تعیین موقعیت برند:

موقعیت برند در بازار و مولدهای ارزش برند را باید ارزیابی نمود.تفکرات منطقی یا احساس سهامداران در ارتباط با برند تعیین کننده موفقیتش در آینده است بنابراین موجب حفظ ارزش آن یا موفقیت آن در آینده میشود.ارزیابی ارزش یک برند بدون ارزیابی ماهرانه از استنباط ذینفعان درباره برند در مقایسه با رقبا بی معنی خواهد بود.

 

قدرت برند و تاثیر بر روی تقاضا:

به منظور تخمین میزان حجم درآمد،فروش و ریسکها در اینده باید در میان گروههای ذینفع مرتبط تجزیه و تحلیل قدرت برند صورت گرفته و در ارزیابی منعکس شود.

 

جنبه های قانونی:

اریابی حمایت قانونی- در ارزیابی میزان حمایت های قانونی از برند باید بر آورد شود و موارد زیر مشخص گردد:

-هرکدام از حقوق قانونی که از برند حمایت میکنند

-مالک قانونی هرکدام از آن حقوق قانونی

-پارامترهای قانونی که هر کدام ارزش مثبت و منفی بر روی برند میگزارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو