اجرای استراتژی ها

اجرای استراتژی

اجرای استراتژی ها ایجاب میکند که سازمان هدفهای سا نه در نظر بگیرد، سیاستها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونهای تخصیص دهد که استراتژیهای تدوین شده به اجرا درآید.
نكته: اغلب اجرای استراتژیها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک مینامند. مقصود از اجرای استراتژیها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و اجرای استراتژیهای تدوین شده را به مرحله عمل درآورند.
نكته: موفقیت مرحله اجرای استراتژیها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان انگیزه ایجاد نمایند و این نوعی هنر (و نه یک علم) است.
نكته: جنبه اصلی مرحله اجرای استراتژیها این است که مدیران و کارکنان تشویق و ترغیب شوند در سازمان با شیفتگی و افتخار و در نهایت از خودگذشتگی کار کنند و در راه دستیابی به هدفهای تعیین شده از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

ارزیابی استراتژی

برای ارزیابی استراتژیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام میشوند:
1- بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژیهای کنونی قرار گرفته اند.
2- محاسبه و سنجش عملکردها.
3- اقدامات اصلاحی بدان سبب باید استراتژیها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمیتواند موفقیت فردا را تضمین نماید!
توجه نمائید که تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژیها بایستی در سه سطح از مدیریت (سلسله مراتب سازمانی) انجام گیرد.
كه آنها عبارتند از:
سطح کل شرکت، سطح بخش یا واحد تجاری و سطح وظیفهای.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو