لوگو

اثر بخشی برنامه ریزی:

اثر بخشی برنامه ریزی شامل موارد زیر است :

1- تقدم زمانی فعالیت ها 

برنامه ریزی باید به گونه ای انجام شود که اجزا آن هم از حیث محتوا و فعالیت های پیش بینی شده و هم از حیث تقدم و تاخر زمانی هماهنگ باشند زیرا برخی از فعالیت ها باید قبل از سایر فعالیت های برنامه ریزی شده انجام پذیرد .

برنامه ریزی محاسن و محدودیت های دارد که در مقالات قبلی توضیح داده شده میتوانید به مقاله محاسن برنامه ریزی رجوع کنید و در این زمینه نیز اطلاعات کسب کنید .

2-هماهنگی و ارتباطات 

ارتباطات باید به گونه ای برقرار گردد که همه افراد بتوانند درک صحیحی از برنامه و نحوه اجرای آن به دست آورند . 

3-تشریک مساعی

موفقیت در اجرای برنامه مستلزم همکاری و تشریک مساعی کلیه کارکنان درگیر در اجرای برنامه است .

4-آماده سازی شرایط برای ایجاد برنامه.

ایجاد جو مناسب برای برنامه ریزی باید به طور مداوم نظام یافته از سطوح بالای سازمان آغاز شود.

سازمان ها و شرکت ها میتوانند جهت پیشبرد اهداف خود و برنامه ریزی درست از اخذ ایزو و سیستم های مدیریتی استفاده نمایند فقط توجه شود که از شرکت های معتبر مشاور ایزو نیز مشورت بخواهند . 

بدین منظور انجام موارد ذیل توصیه می گردد.

4-1.ترسیم نمودار مطلوبی برای هر بخش از سازمان .

4-2.هماهنگ ساختن فعالیت های گروهی.

4-3.مشخص کردن وظایف افراد.

4-4ایجاد جو مناسب برای افزایش کارایی گروهی .

4-5.تشریح اهداف و خط مشی های سازمان برای همه افراد در همه سطوح سازمان .

4-6.تکمیل برنامه های بلند مدت به وسیله برنامه ریزی های کوتاه مدت.

4-7.ایجاد زمینه برای دریافت اطلاعات و پذریش تغییرات سازمانی.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *