لوگو

آماده سازی سریع در تولید

آماده سازی سریع در تولید
اآماده سازی سریع در تولید  :ین رویكرد معتقد است که زمان آماده سازي ماشین منشا اصلی کلیه اتلاف ها می باشد و می تواند و باید کاهش یابد .
اثر کاهش زمان آماده سازي را می توان اینطور بیان کرد که کاهش زمان مزبور منجر به کاهش اندازه انباشته تولیدي بدون صرف هیچگونه هزینه
اضافی خواهد گردید .

در نتیجه زمان تكمیل کاهش یافته و موجودي درجریان ساخت کم شده و توانایی تولید دامنه متنوعی از محصولات افزایش می یابد .

این امر امكان پاسخگویی و واکنش سریع به تقاضاي بازار را مهیامی سازد
همچنین نرخ بهره برداري ماشین بدون اینكه اقدام به تولید موجود غیر ضروري نماید , افزایش یافته و در نتیجه بهره وري افزایش می یابد .

معمولا مشاوره در زمینه های مدیریتی مانند مشاوره ایزو 9001 امری مهم و اساس در سازمانهاست که باید به آن توجه شود . جهت دریافت ایزو با متخصصین شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید .

رویكردهاي اساسی کاهش زمان آماده سازي

آماده سازي درونی را از آماده سازي بیرونی جدا کنید :

آماده سازي درونی به بخش هایی از فرایند آماده سازي اطلاق می گردد که نیازمند توقف ماشین می شود .

این در حالی است که آماده سازي بیرونی را میتوان در کنار ماشین و یا هر محل دیگر بدون تماس مستقیم با ماشین انجام داد .

آماده سازي قالب پیش از نصب روي دستگاه می تواند مصداقی براي آماده سازي بیرونی باشد .
حتی الامكان آماده سازي درونی را به آماده سازي بیرونی تبدیل کنید . 
این مهمترین کار براي دستیابی به آماده سازي زیر 10 دقیقه است .
فرایند تنظیم را از آماده سازي حذف کنید . تنظیم , قسمت اعظم زمان آماده سازي درونی را به خود اختصاصمی دهد حتی الامكان آماده سازي را حذف کنید . 

تعویض تك قطعه اي قالب ها

(single minute exchange of dies) SMED
فرایند تبدیل تجهیزات تولیدي, براي رفتن از تولید یك نوع قطعه به کاهش SMED یك نوع قطعه دیگر , در کمترین زمان ممكن .

هدف زمانهاي آماده سازي و رساندن آن به یكعدد تكرقمی یا کمتر از 10دقیقه است .
نظرات شی جی یو شینگو درباره کاهش زمان آماده سازي , که در دهه هاي 1950 و 1960 شكل گرفت ,

مبتنی بر جدا کردن عملیات آماده سازي درونی
وقتی قابل انجام است که ماشین متوقف باشد مانند قرار دادن یك قالب جدید در ماشین  اما عملیات بیرونی , حتی در حال کار کردن ماشین هم
قابل انجام است مانند آوردن قالب جدید و قرار دادن آن کنار ماشین

جهت مشاوره ایمنی و مشاوره HSE با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید .

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *