آشنایی با سیستم‌های اطلاعات

در این مطلب سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات سازمانی تعریف می‌شوند و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری شرح داده می‌شوند.

كلیدواژه(ها) : سیستم اطلاعات؛ سیستم اطلاعاتی؛ سیستم اطلاعات سازمانی؛ سیستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)؛ سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS)

 

۱- تعریف سیستم‌های اطلاعات

سیستم اطلاعات۱ عبارت است از یك سیستم كامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یك مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.

سیستم اطلاعات سازمانی۲ یك سیستم اطلاعات برای كار بر روی اطلاعاتی است كه به خود سازمان مربوط می‌شوند. اگر سازمانی كار تولید، جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات آماری جمعیت كشور را به عهده دارد و برای این وظیفه از یك سیستم‌ اطلاعات استفاده می‌كند این سیستم اطلاعات، یك سیستم اطلاعات سازمانی نیست اما سیستم اطلاعات نیروی انسانی یا سیستم حسابداری این سازمان از جمله سیستم‌های اطلاعات سازمانی آن محسوب می‌شوند.

سیستم‌های اطلاعات سازمانی برای سه مورد انجام عملیات، كنترل عملیات، و تصمیم‌گیری در سازمانها استفاده می‌شوند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی می‌توانند به صورت دستی یا كامپیوتری یا تركیبی از دستی و كامپیوتری اجرا شوند.

۲- انواع معمول سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:

سیستم‌ پردازش مبادلات۳: سیستم‌های اطلاعات سازمانی كه از طریق تعریف فرایندها و رویه‌ها و پردازش اطلاعات، انجام و كنترل عملیات سازمان را به عهده می‌گیرند. سیستم‌های انبارداری، كارگزینی، حسابداری، تداركات، مدیریت قراردادها، فروش، كنترل موجودی، اموال، پشنهادات داخلی، مدیریت نظرات مشتریان، آموزش و . . . سیستم‌های پردازش عملیات هستند.

سیستم اطلاعات مدیریت۴: گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی كامپیوتری كه اطلاعات داخلی سازمان را از سیستم‌های پردازش عملیات می‌گیرند و آنها را در قالب‌های بامعنی و مفید به عنوان گزارش‌های مدیریت خلاصه می‌كنند تا در انجام وظایف مدیریتی مانند كنترل و تصمیم‌گیری استفاده شوند.

سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری۵: گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی كامپیوتری كه در تصمیم‌گیریهای نیازمند مدلسازی، فرمولبندی، محاسبه، مقایسه، انتخاب بهترین گزینه یا پیش‌بینی سناریوهای محتمل به مدیریت كمك می‌كنند.

تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات، تخصصی است كه با استفاده از آن یك سیستم اطلاعات سازمانی تعریف، تحلیل، طراحی و اجرا می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو