لوگو

آسیب شناسی مدیریت:

مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی مدیریت سازمانی است که :
1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است:
2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات.
3. کمک به افراد و نقش ها در سازمان برای قضاوت و بهبود ارزش چندگانه برنامه آموزشی یا موضوع آموزشی است.
4. کمک به رشد و بهبود سیاستها و خط مشی های برنامه

آسیب‌شناسی سازمانی فرآیند استفاده از مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، ببرای تعریف و توضیح وضع موجود سازمان ها و شرکت ها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها می‌باشد.

آسیب های سازمانی انواع مختلفی دارد که یکی از آنها  آسیب های ابتدایی است. خطر مهمی که این نوع آسیب‌ها دارند، از این نظر توجه یک پاتولوژیست را به خود جلب می‌کند، که اگر درست تحلیل و شناخته نشود و با آن درست برخورد و دفع نشوند، به آسیب‌های بحرانی تبدیل می‌شوند. اکثر این نوع آسیب‌ها قابل شناخت و پیشگیری می‌باشد.

شما با ما با مقاله آسیب شناسی مدیریت همراه می باشید.ادامه:

یکی از رسالتهای مدیر ، مشارکت دادن زیر دستان در امور است و اجرای این نظام بدون بستر سازیهای مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان ناکام می ماند و حتی به هرج و مرج در فضای سازمان نیز می انجامد که این مساله باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد . از این رو توجه به موانع اجرای صحیح نظام مشارکت در سازمانها از ضروریات است .

● آسیب های وارده به نظام مدیریت مشارکت جو

این آسیبها را می توان معلول موارد زیر دانست :

۱- پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان

۲- عدم مشارکت کارکنان در سازمانها

۳- موانع فرهنگی مشارکت

۴- موانع سازمانی مشارکت

● پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان

برخی دلایل که مدیران از مشارکت کارکنان استقبال نمی کنند به شرح زیر است :

۱- مشارکت کارکنان باعث بی نظمی و هرج و مرج می شود .

۲- مشارکت کارکنان می تواند باعث اشتباهات بزرگ شود .

۳- هنوز کارکنان و سازمانها آمادگی لازم برای مشارکت ندارند .

۴- اظهار نظر مخالف کارکنان ، بی حرمتی به اقتدار مدیر یا رئیس است .

● عدم مشارکت کارکنان در سازمانها

دلایل عدم مشارکت کارکنان در سازمانها عبارتند از :

احساس عدم تعلق و وابستگی کارکنان به سازمانها

مغایر بودن اهداف فرد وسازمان

فقدان انگیزش

نبود خصلتهای کار گروهی در میان کارکنان

عدم ایجاد یک بستر فرهنگی

وجود سبکهای مختلف مدیریتی

موانع فرهنگی مشارکت

این نوع موانع باعث مقاومت در برابر تغییر مدیران و کارکنان می شوند و برطرف کردن آنها سبب ایجاد انعطاف ذهنی و شنیدن و پذیرش نظرات دیگران خواهد شد .

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

02177942240-02177959675

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *