آشنایی با SME

آشنایی با SME آشنایی با SME را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   واژه SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد SME به بنگاه های Micro ،Small ، …