QFD چیست

(Quality Function Deployment) برای اطلاعات در مورد اینکه QFD چیست با ما باشید. توسعه عملکرد کیفیت، یک فرآیند و مجموعه ای از ابزارهایی است که به طور موثر الزامات مشتری را تعریف کرده و آنها را به مشخصات فنی دقیق و برنامه هایی برای تولید محصولاتی که این الزامات را برآورده …