تضمین کیفیت تأمین کننده

تضمین کیفیت تأمین کننده (Supplier Quality Assurance)   مفهوم SQA در واقع از اعتماد به نفس تأمین کننده در توانایی تحویل کالا یا خدمات مرغوب که نیازهای مشتریان را به خوبی برآورده می سازد، حاصل می شود. این موضوع از طریق ارتباطات تعاملی بین مشتری و تأمین کننده بدست می …