استانداردهای بین المللی

هرکدام از  استانداردهای بین المللی نشان دهنده چه پيامي هستند؟

 

 

ISO 9001 : سيستم مديريت کيفيت
ISO 14001 : سيستم مديريت کيفيت زيست محيطي
OHSAS 18001 : سيستم مديريت ايمني شغلي
ISO 22000 : سيستم مديريت کيفيت بهداشت و ايمني مواد غذايي
ISO 27001 : سيستم مديريت امنيت اطلاعات
ISO 10002 : سيستم مديريت بازخورد شکايات مشتريان
ISO 10004 : سيستم مديريت بازخورد رضايت مشتريان
ISO سيستم مديريت کيفيت در زمينه مسئوليت اجتماعي : 26000
ISO سيستم مديريت کيفيت در زمينه جوش : 3834
ISO/TS سيستم مديريت کيفيت در صنايع خودرو : 16949
ISO/TS سيستم مديريت کيفيت در صنايع نفت گاز پتروشيمي : 29001
ISO سيستم مديريت کيفيت در زمينه آموزش : 10015
ISO سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاههاي آزمون : 17025
ISO سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاههاي پزشکي : 15189
ISO سيستم مديريت کيفيت در زمينه ارزشگذاري برند : 10668
ISO سيستم مديريت ريسک پذيري : 31000 ISO سيستم مديريت انرژي : 50001
ISO سيستم مديريت در تکنولوژي اطلاعات : 20000
HACCP : تجزيه و تحليل خطر و کنترل نقاط بحراني
GMP : روش هاي خوب ساخت در حوزه هاي مواد غذايي ، دارويي
HSE : ايمني و بهداشت حرفه اي
IMS : سيستم مديريت کيفيت يکپارچه

 

جهت مشاور ایزو و بحث های مدیریتی می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید، اگر به دنبال فرا گرفتن مباحث مدیریتی و مشاوره و مطالعه در زمینه بهبود بهره وری می باشید، با ما همراه باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

این دو استاندارد پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند.

ایزو 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

OHSAS 18001

اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي جلب مینماییم:
هر پروژه بسته به ماهيت و نوع آن معمولاً از ساختار سازماني متفاوتي نسبت به ديگري برخوردار ميباشد. پروژه هاي تحقيقاتي اصولاً در يك محل ثابت و با امكاناتي در چارچوب مشخص به انجام مي رسند و شيوه مديريتي آنها نيز در برخورد با طرحهاي پژوهشي مختلف يكسان مي باشد. اين واحدها به منظور پيشبرد بهتر پروژ هها داراي اجزايي م يباشند كه هر يك به گونه اي در راه پيشرفت پروژه آنرا پشتيباني مي كنند. بديهي است که نمودار اجزاء و ارتباطات آنها در يك واحد پژوهشي مستقل مي تواند بخشي از ساختار سازماني يك دانشگاه، مؤسسه تحقيقاتي، ويا واحد تحقيق و توسعه يك صنعت را تشكيل دهد.

در ساختار طراحي شده، مدير پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط مستمر بين واحد پژوهش و كارفرمايان در خصوص مطرح سازي توانمنديهاي واحد، دريافت طرح، عقد قرارداد، تفكيك و ارجاع طرح به مديران پروژ هها از يك سو و از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم جهت برقراري ارتباط بين كارفرما و مجريان پروژه در زمينه آگاهي از روند پيشرفت امور پروژه و تحويل محصول آن به كارفرما و درخواست مطالبات را بر عهده دارد.

ورود يك طرح جديد

با ورود يك طرح جديد به واحد پژوهشي، بسته به موضوع پروژه يك نفر مدير با تخصص مربوطه از بين افراد باتجربه و ذيصلاح كه مي تواند به پيشنهاد خود فرد نيز باشد، براي آن تعيين ميشود. مدير پروژه پس از بررسي مراحل كار، از بين اعضاء هيأت علمي، پژوهشگران و كاركنان موجود در واحد و يا از طريق دعوت از متخصصان، همكاراني را براي پروژه خود در نظر مي گيرد. اين همكاري مناسب است از طريق تنظيم يك تفاهم نامه مابين هريك از همكاران و مدير پروژه كه طي آن نحوه و ميزان همكاري مشخص باشد، رسميت پيدا كند.

يكي از وظايف مدير پروژه ارزيابي ارزش فعاليتهاي انجام شده توسط هريك از همكاران پروژه مطابق با حجم كار و تعيين و تأئيد ميزان حق الزحمه قابل پرداخت به آنان در هر دوره مي باشد كه عمل پرداخت براساس اعلام مدير پروژه توسط واحد حسابداري انجام مي گيرد.

طرحهاي پژوهشي كارگاهي و آزمايشگاهي اصولاً نياز به استفاده از مواد اوليه، ابزارآلات، تجهيزات خاص و يا خدمات ساير مؤسسات صنعتي و آزمايشگاهي دارند كه واحد تداركات وظيفه تأمين آنها را به عهده دارد. واحد حسابداري نيز تأمين كننده هزين ههاي صرف شده توسط واحد تداركات و ح قالزحمه تأئيد شده توسط مدير پروژه مي باشد.

وظایف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه پس از آگاهي از تصويب پروژه، به دنبال ارائه دستورالعملهاي مربوط به نحوه برنامه ريزي پروژه به مدير آن، داده هاي مورد نياز جهت برنام هريزي پروژه را درحد جزئيات لازم از وي مطالبه نموده و پس از ثبت در سيستم برنام هريزي، برنامه زمانبندي پروژه را استخراج و در اختيار مدير پروژه قرار م يدهد. در ادامه و توأم با اجراي پروژه اين واحد مرتباً با مديران پروژ هها و مجريان فعاليتهاي در حال اجرا در پروژه ها در ارتباط بوده و امور مربوط به گردآوري داده اي مربوط به پيشرفت پروژه، برنامه ريزي مجدد و صدور گزارشهاي لازم جهت رئيس واحد پژوهشي و مديران پروژ هها را بر عهده دارد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

سيستم مديريت زيست محيطي

سيستم مديريت زيست محيطي

دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد برای برآوردن نیازهای امروزی بدون به خطر انداختن توانایی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان ضروری است. توسعه پایدار به عنوان یک هدف با تعادل سه رکن پایداری به دست می آید. با افزایش قوانین سخت، فشار بر محیط زیست به دلیل آلایندگی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب ضایعات، تغییر آب و هوا، تخریب اکوسیستم ها و از دست رفتن تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار، شفاف سازی و پاسخ گویی افزایش پیدا کرده اند. این امر سازمان ها را بر آن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی رویکردی سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.

هدف

هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک چارچوب به سازمان ، برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی – اقتصادی است . این استاندارد، الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می کند دست یابد . یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی می تواند اطلاعاتی را برای ایجاد موفقیت طولانی مدت در اختیار مدیریت ارشد قرار بدهد. موفقیت سیستم مدیریت زیست محیطی به تعهد در تمام سطوح و وظایف سازمان بستگی دارد که توسط مدیریت ارشد هدایت می شود. سازمان ها می توانند از فرصت ها برای پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و ارتقای پیامدهای زیست محیطی مطلوب به خصوص در رابطه با آنها که مضامین استراتژیک و رقابتی دارند استفاده کنند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

آمادگی اضطراری و مراحل انجام تخریب

آمادگی اضطراری

آمادگی اضطراری عامل حیاتی در پروسه تخریب است. کارگران می بایست بدانند چگونه به موقعیت های اضطراری احتمالی پاسخ دهند و مسیرهای خروجی می بایست مشخص و تعریف شده باشند. بیمارستان ها و مراکز درمانی در نزدیکی کارگاه می بایست مشخص شوند و نام، آدرس و شماره تلفن آنها نیز در دسترس باشد. تجهیزات امداد و کمک های اولیه می بایست در دسترس کارگران باشد. منظقه تخریب می بایست برای اطمینان از اینکه تنها افراد مجاز می توانند وارد کارگاه شوند بطور مشخصی علامت گذاری شده باشد. کلیه کارگران می بایست از تجهیزات حفاظتی فردی استفاده کنند و با انجام فعالیت های ایمن و اقدامات اضطراری آشنا باشند.

ماده 208 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:  در محوطه تخریب باید گذرگاه های مطمئنی برای عبور و مرور کارگران در نظر گرفته شود. این گذرگاه ها باید روشن و فاقد هر گونه مانع باشد.

مراحل انجام تخریب

  • کار را به دقت برنامه ریزی کنید.
  • تخریب دیوارهای خارجی و طبقات را ازبالای سازه شروع کرده و به قسمت پایین ادامه دهید.
  • اجزای سازه ای یا حمایتی در هر طبقه تا زمانی که طبقات فوقانی تخریب نشده اند جدا نکنید.
  • کلیه گچ بری ها یا سایر سنگ کاری های تزیینی را قبل از تخریب دیوارها جدا کنید.
  • زمانی که ریسک واژگونی سازه وجود دارد از انجام کار خودداری کنید تا زمانی که خطر از طریق شمع زنی، مهاربندی یا سایر اقدامات حفاظتی حذف گردد.
  • کلیه پله ها، مسیرهای رفت و آمد و نردبان ها را بازدید کرده و کلیه راه پله ها روشنایی داشته باشند.

ماده 209 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: به استثناء پلکان ها، راهرو ها و نردبان ها و درهایی که برای استفاده کارگران به کار می رود باید کلیه راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد.

  • از طریق ناوه سربسته ( به وسیله آن اشیاء غیرضروری و نخاله ها را به پایین می فرستند) برای تخلیه فرستادن مواد تخریب به زمین استفاده شود.

ماده 211 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنکه پرتاب از ئاخا کانال های چوبی یا فلزی انجام گیرد.

ماده 212 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کانال های چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار می رود چنانچه بیش از 45 درجه شیب داشته باشند باید از چهار طرف کاملا مسدود باشد، به استثنای دهانه هایی که برای ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است.

ماده 213 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:: دهانه خارجی کانال های چوبی یا فلزی باید مجهز به درچه محکمی بوده و در هنگام کار به وسیله یک نفر کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع درب آن مسدود باشد. همچنین در ابتدای کانال های مزبور نیز باید تدابیر ئ احتیاطات لازم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران به داخل دهانه ورودی به کار برده شود.

آزبست یا سایر ضایعات سمی می بایست قبل از آغاز به تخریب هر سازه ای جدا گردند. پایداری سازه به واکنش قسمت های مختلف بستگی دارد. یک مرحله نادرست در جداسازی این قسمت ها می تواند منجر به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده گردد.

ماده 197 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کلیه شیشه های موجود در در و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب، درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن

ایمنی تخریب

در این متن اطلاعاتی در رابطه با ایمنی تخریب بررسی شرایط و روش انجام آن ارائه شده است:

تأمین اطلاعات

پیمانکاران تخریب می بایست از اطلاعات کافی برای انجام کار برخوردار باشند. کارفرما می بایست از تهیه جزئیات کاربری قبلی ساختمان برای پیمانکار اطمینان حاصل کند تا روش مناسب تخریب انتخاب و اقدامات لازم در هنگام وقوع حادثه ناشی از مواد خطرناک ارائه شده باشد. در صورتی که ساختمان برای مدت زیادی غیرقابل استفاده بوده و تهیه اطلاعات موردنیاز مقدور نمی باشد، این اطلاعات می بایست توسط کارشناسی واجد صلاحیت از طریق انجام بررسی دقیق سازه انجام گیرد.

بررسی شرایط تخریب

پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند اطلاعات تهیه شده در شناسایی شرایط سازه کافی باشد و امکان شناسایی مشکلات احتمالی و ریسک های ناشی از مواد خطرنام یا قابل اشتعال را فراهم کند. پیمانکاران می بایست اجازه ورود به کل کارگاه برای انجام بررسی اولیه را داشته باشند، همچنین تدوین روش مورد نیاز برای انجام پروژه تخریب می بایست کلیه اقدامات لازم برای مقابله با هرگونه خطرات احتمالی را تحت پوشش خود قرار دهد.

ماده 192 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع، سپر و حایل ستون های موقتی جهت مهار آن قسمت ها به عمل آید.

روش انجام کار

پروژه تخریب می بایست روش هایی که کار در ارتفاع لازم و ضروری است در نظر داشته باشد. در صورتی که این امر محقق نگردد، روش هایی از قبیل فروریزش کنترل شده، که کار در ارتفاع را کاهش داده و مواجه با خطری که متوجه کارگران است را محدود می کند. استفاده از ماشین تخریب، بازوی فشاردهنده (پیش رانه) می تواند کار در ارتفاع را غیر ضروری کند اما پیمانکار می بایست اطمینان حاصل کند محیط کافی برای انجام ایمن پروژه وجود دارد و تجهیزات قادر به انجام وظیفه مورد نظر هستند.

سایر روش های تخریب تا اندازه ای کار در ارتفاع را در بر خواهند گرفت و پیمانکاران می بایست اطمینان حاصل کنند زمانی که کار نمی تواند بطور ایمن انجام گیرد، سکوهای کاری می بایست تدارک دیده شوند. سکوهای کار می تواند از لوله یا اتصالات سیستم های اختصاصی یا سکوهای کاری متحرک فراهم گردد. در جایی که استفاده از چنین سکوهای کاری امکانپذیر نیست، تورهای ایمنی یا یراق (هارنس) ایمنی می بایست استفاده گردد. طرح کلی روش می بایست شامل جزئیات اقدامات مناسب برای اطمینان از انجام ایمن کار در ارتفاع باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب:

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد. در عین حال استفاده نامناسب از ابزارهای تخریب می تواند علاوه بر کارگاه نا ایمن موجب  آسیب و جراحت گردد.

استفاده از ماشین آلات تخریب، ریسک هایی را در بردارد از قبیل برخورد با وسائط نقلیه یا اشیاء متحرک (برای مثال الحاقات خاکبردار) علاوه بر تماس با ماشین آلات یا موادی که ماشین می شوند. سازه هایی که به طور جزئی تخریب شده اند می بایست محدود شده و علائم خطر به منظور حفاظت کارگران از ورود به محیط های خطرناک نصب گردند. سقوط از ارتفاع یکی از معمول ترین حوادث مواجه شده طبق آمار HSE می باشد. ریسک های ناشی از انفجار می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند.حتی اگر تعداد ریسک های مرتبط با فعالیت های تخریب به نظر نسبتا کوچک می رسد، فاکتورهای زیادی وجود دارند در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند ممکن است موجب بروز آسیب یا مرگ و میر جدی شوند. چنین فاکتورهای کلیدی در ادامه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

فاکتورهای کلیدی مرتبط با تراز با ایمنی و بهداشت در نوسازی

ایمنی و بهداشت تأثیرزیادی در طراحی و مدیریت پروژه های نوسازی، بخصوص فعالیت های تخریب دارد. به بیان دیگر این فاکتورها مؤثرترین فاکتورها در انتخاب روش های تخریب برای پرهیز از ناپایداری سازه و جلوگیری از واژگونی سازه بشمار میروند. مهمترین سوالی که در این مطالعه لازم است بر آن تمرکز کرد این است که چرا واژگونی به وقوع می پیوندد؟

واژگونی سازه ای به عنوان واقعه ای با دلایل قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تعریف می شود. عوامل غیرقابل پیش بینی عموما مربوط به وقایع و بلایای طبیعی از قبیل زمین لرزه، سیل و غیره. بر خلاف عوامل قابل پیش بینی می توانند تعیین، کنترل، کاهش سا حذف شوند.

عوامل واژگونی مربوط به فعالیت های تخریب می تواند از فازهای مختلف پروسه ساختمانی شناسایی گردند: طراحی، ساخت، استفاده و نوسازی. پروسه ساخت برای پروژه جدید در جایی که فاز طراحی و تخریب می تواند به طور کامل شناخته شود تا اندازه ای مشابه طرح پروژه نوسازی است. فاز طراحی لازم است گسترش داده شود و فاز اجرا می بایست برنامه ریزی گردد. بنابراین، می بایست طراحی، برنامه ریزی و اجرا بدقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد. در زمان توسعه مطالعه فازها تعیین عوامل احتمالی بر ناپایداری سازه امکان پذیر است، درچنین فازهایی ابزارها و روش های مختلف برای جلوگیری از تامین فراهم می گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی ارائه شده است:

نگهداری محیط

نگهداری محیط شامل حداقل دفع روزانه زباله های ساختمانی و ظروف خالی حاوی مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق است. در پایان یک روز کاری کلیه زباله ها می بایست از سطح کارگاه جمع آوری گردد. نگهداری محیط می بایست به عنوان بخشی از رویه کار در نظر گرفته شود. کلیه محیط ها می بایست تمیز نگه داشته شوند. مواد و تجهیزات می بایست در جای خود قرار داده شوند و در محل های مورد نظر نگهداری شوند.

نگهداری مواد قابل احتراق

نگهداری مواد قابل احتراق در محیط های ساختمانی بدون استفاده از سیستم آبپاش خودکار (اسپرینکلر) مجاز نمی باشد. محل های نگهداری نمی بایست جلوی مسیرهای خروج اضطراری را بگیرند.

ورود به فضای سربسته

فضاهای سربسته محل هایی هستند که ورود و خروج از آنها به سختی انجام می گیرد. مثال هایی از این موارد شامل: مخازن، تونل، چاه، فضای تنگ و هر محیط محیط زیرزمینی.کار در فضای بسسته میتواند فوق العاده خطرناک باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه شده است:

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001تنظیم کننده مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان در یک مجموعه میباشد.

زمانیکه در یک سازمان یامجموعه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 پیادهسازی شده باشد درلابه لای مطالب میتوان به لزوم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001در یک سازمان، کارخانه و یا شرکت پی برد البته متناسب با فعالیتی که درمجموعه شکل گرفته باشد.

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

زمانیکه دریک سازمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اجرایی شود حوادثی که ممکن است در محیطهای کاری اتفاق بیافتد کاهش میاببد.

در مواردی اگر بصورت جدی پیاده سازی شود و مورد توجه قرار بگیرد به صفر هم میرسد وهرچقدر همکه برین باور باشیم که مراقب همه جوانب هستیم بازهم میبایست در محیط کاری براساس اصول و استاندارد کهمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است عمل کرد تادیگر پشیمانی ببار نیاید پس میتوان گفت یکی ازمزایای اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کاهش حوادث میباشد.

استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ حاوی معیارهای پذیرش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای رشتهٔ خاصی نیست بلکه مجموعهٔ مشخصات عمومی است که به عنوان چارچوبی برای برای مدیریت ریسک و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به صورت سازگار با استانداردهایِ ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۴۰۰۱  تدوین شده است. ازاین‌رو این سازمان‌هایی که می‌خواهند فعالیت‌های مستندسازی و ممیزیِ سازمانِ خود را به حداقل برسانند می‌توانند آن را به صورتِ یک‌پارچه با استانداردهای بین‌المللی یاد شده مورد استفاده قرار داد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'