خطای فریب تمرکز

خطای فریب تمرکز خطای فریب تمرکز را می توانید در متن زیر مطلاعه بفرمایید: تابستان که در اردبیل همراه با خانواده ام مشغول قدم زدن در خیابان های زیبای شهر و تماشای چشم اندازهای مه گرفته ی سبلان هستم، آرزو می کنم کاش در تهران زندگی نمی کردم، اما زمستان …