QFD چیست

(Quality Function Deployment) برای اطلاعات در مورد اینکه QFD چیست با ما باشید. توسعه عملکرد کیفیت، یک فرآیند و مجموعه ای از ابزارهایی است که به طور موثر الزامات مشتری را تعریف کرده و آنها را به مشخصات فنی دقیق و برنامه هایی برای تولید محصولاتی که این الزامات را برآورده …

آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟

آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟ شاید بارها این مورد از ذهنتان عبور کرده باشد که آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟ مشاور ایزو یا مشاور مدیریت.جواب چیست؟؟؟؟؟؟ به راستی نیازی به مشاور در سازمان ها وجود دارد.باید موضوع را اینطور مورد بررسی قرار داد که در یک شرکت،نهاد و یا بنگاه کاری …