استاندارد جهانی برای مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 Social Responsibility

استاندارد جهانی برای مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000 Social Responsibility ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند: مسئولیت یک سازمان از تاثیرات تصمیمات و فعالیت های خود بر جامعه و محیط از طریق رفتاری شفاف و اخلاقی ، سازمان های واقع در هر نقطه دنیا و …

مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها

مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها در اين متن اطلاعاتي در رابطه با مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها ارائه شده است: ايزو 26000 يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاست. اين استاندارد نه فقط كمپاني‌ها، بلكه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و موقعيت‌ آن‌ها، نيز، …