استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO در این بخش اطلاعاتی در رابطه با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ارائه شده است: دامنه کاربرد استاندارد ISO/TS 29001:2010 کلیه سازمانهای فعال در زنجیره تامین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل : 1 )تولیدکنندگان تجهیزات و مواد صنایع باال دستی و پایین دستی نفت، گاز و …

آشنايي با استاندارد ISO/TS29001

آشنايي با استاندارد ISO/TS29001 اين استاندارد که توسط کميته فني67 سازمان بين المللي استاندارد((ISO/TC 67 با عنوان(Petroleum , Petrochemical and Natural Gas – QMS) انتشار يافت ، علاوه برکليه الزامات استاندارد ISO 9001:2000الزامات خاص صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي را دارا ميباشد. ازاهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد ميتوان …