ایزو 55000

ایزو 55000: متن زیر اطلاعاتی را در مورد ایزو 55000 اراده مینماید,با ما همراه باشید: بهبود مدیریت ریسک، انطباق و رضایت مشتری بسیاری از سازمان ها برای داشتن یک معیار برای ایجاد یک استراتژی مدیریت دارایی تلاش کرده اند. استانداردها و دستورالعمل ها برای کمک به دستیابی به خرید، ایجاد …