ایزو 10423

ایزو 10423: ISO 10423: 2009  الزامات و توصیه های مربوط به عملکرد، تغییرات ابعادی و عملکردی، طراحی، مواداولیه، آزمایش، بازرسی، جوشکاری، مارک، بررسی، ذخیره سازی، حمل و نقل، خرید، تعمیر و بازسازی تجهیزات درخت چمن و درخت کریسمس برای استفاده در صنایع نفت و گاز طبیعی را ارائه می دهد.در …