گزینه های مختلف نزد مدیران

نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران نگه داشتن گزینه های مختلف نزد مدیران را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: مدیر عاملانی که همه گزینه‌های ممکن را پیش روی خود نگاه می‌دارند، معمولا هیچ‌کدام را اجرا نخواهند کرد،بنگاه‌هایی که همه قسمت‌های بازار را هدف می‌گیرند، معمولا دست‌آخر به …

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در مقاله زیر توضیحاتی در مورد مدیریت استراتژیک ارائه می دهیم. مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود.این فرایند شامل مشخص کردن …