حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست استاندارد ISO 14001 استاندارد زیست محیطی محسوب میشود .که برای حفاظت از محیط زیست است . از جمله مهم ترین مواردی که می بایست مطابق با  استاندارد HSE رعایت شود شامل: -ملاحضات خاکبرداری به دلیل آلودگی احتمالی خاک ، کار خاکبرداری می بایست تنها بعد از اخذ …

کارتریج های گازها و بخارات

رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH ←رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH را در متن زیر دنبال بفرمایید: ←کارتریج دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آنها به صورت اختصاصی برای جمع آوری یک آلاینده کاربرد دارند و برخی نیز به صورت …

استانداردهای بین المللی

هرکدام از  استانداردهای بین المللی نشان دهنده چه پيامي هستند؟     ISO 9001 : سيستم مديريت کيفيت ISO 14001 : سيستم مديريت کيفيت زيست محيطي OHSAS 18001 : سيستم مديريت ايمني شغلي ISO 22000 : سيستم مديريت کيفيت بهداشت و ايمني مواد غذايي ISO 27001 : سيستم مديريت امنيت …

ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری جوشکاری و برشکاری از جمله فعالیت های خطرناک هستند و ریسک های ایمنی و بهداشت رابر کارگران وارد می کند. برطبق گفته OHSAS ،ریسک ناشی از آسیب ها به تنهایی یبش از 4 برابر مرگ و میر در طول مدت کاری است.حفاظت کردن کارگران در زمان انجام …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛ در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه کارگاه نا ایمن موجب آسیب و جراحت گردد. استفاده از ماشین آلات تخریب ریسک هایی …