بهداشت حرفه ای در کار گاه های ساختمانی

بهداشت حرفه ایی در کارگاه های ساختمانی بهداشت حرفه ایی در کارگاه های ساختمانی :ایمنی و بهداشت کارگران از اولویت بالائی برخوردار است . بازدیدهای ایمنی و بهداشت بطور روزانه به علاوه کنترل آلودگی های هوابرد سایر مشکلات بهداشتی انجام گیرد. قوانین و خط مشی می بایست گسترش یابد و …

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی پروژه های ساختمان متحمل خطراتی زیادی هستند هدف اصل در ایمنی و بهداشت ایجاد محیط کار ایمن تر از طریق مدیریت بهینه ایمنی و بهداشت است . هر کسی تحت هر عنوان که درگیر پروژه ساختمانی …

حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست استاندارد ISO 14001 استاندارد زیست محیطی محسوب میشود .که برای حفاظت از محیط زیست است . از جمله مهم ترین مواردی که می بایست مطابق با  استاندارد HSE رعایت شود شامل: -ملاحضات خاکبرداری به دلیل آلودگی احتمالی خاک ، کار خاکبرداری می بایست تنها بعد از اخذ …

کارتریج های گازها و بخارات

رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH ←رنگ بندی کارتریج های گازها و بخارات بر اساس NIOSH را در متن زیر دنبال بفرمایید: ←کارتریج دارای انواع مختلفی هستند که برخی از آنها به صورت اختصاصی برای جمع آوری یک آلاینده کاربرد دارند و برخی نیز به صورت …

استانداردهای بین المللی

هرکدام از  استانداردهای بین المللی نشان دهنده چه پيامي هستند؟     ISO 9001 : سيستم مديريت کيفيت ISO 14001 : سيستم مديريت کيفيت زيست محيطي OHSAS 18001 : سيستم مديريت ايمني شغلي ISO 22000 : سيستم مديريت کيفيت بهداشت و ايمني مواد غذايي ISO 27001 : سيستم مديريت امنيت …

ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری جوشکاری و برشکاری از جمله فعالیت های خطرناک هستند و ریسک های ایمنی و بهداشت رابر کارگران وارد می کند. برطبق گفته OHSAS ،ریسک ناشی از آسیب ها به تنهایی یبش از 4 برابر مرگ و میر در طول مدت کاری است.حفاظت کردن کارگران در زمان انجام …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛ در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه کارگاه نا ایمن موجب آسیب و جراحت گردد. استفاده از ماشین آلات تخریب ریسک هایی …