بهداشت حرفه ای در کار گاه های ساختمانی

بهداشت حرفه ایی در کارگاه های ساختمانی بهداشت حرفه ایی در کارگاه های ساختمانی :ایمنی و بهداشت کارگران از اولویت بالائی برخوردار است . بازدیدهای ایمنی و بهداشت بطور روزانه به علاوه کنترل آلودگی های هوابرد سایر مشکلات بهداشتی انجام گیرد. قوانین و خط مشی می بایست گسترش یابد و …

فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟

فرق بین گواهینامه HSE-MS و گواهینامه IMS چیست؟ گواهینامه IMS ماهیتاٌ وجودندارد و منظوراز گواهینامه IMS همان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 باست. هرمجموعه ایکه سه استاندارد ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی کنداصطلاحاً گفته میشودکه مجوعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه زاست. IMS مخفف همین …

‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست

‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست در اين متن اطلاعاتي در رابطه با ‎بهداشت شغلی و ایمنی محیط زیست ارائه شده است: اخذ ایزو HSE-MS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تمامی چارچوبهای بین المللی …