راهنما کاربرد سیستم HACCP

راهنمایی هایی برای کاربرد سیستم HACCP: قبل از به کار گیری HACCP در هر بخشی از زنجیره مواد غذایی، باید آن بخش برنامه های پیش نیاز مانند: شرایط خوب بهداشتی و دیگر آیین کارها و قوانین و مقررات ایمنی مواد غذایی را بر قرار نماید. اجرای موفق سیستم این برنامه …

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی :باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم haccp قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند پس بازرسان نمی توانند همان ضوابطی را که درالزامات قانونی haccp وارسی کرده اند …

برنامه های پشتیبانی HACCP

برنامه های پشتیبانی HACCP برنامه های پشتیبانی HACCP :برنامه های پیش نیاز پشتیبان سیستم HACCP اجرای برنامه های پیش نیاز با توجه به اداره ی خطر های ویژه ی فرآیند در سیستم HACCP صورت می پذیرد  برای این منظور باید تمام مستند سازی های لازم شامل برنامه های مکتوب ، …

كاهش خطر ابتلا به خطرات ايمني

HACCP در اين متن اطلاعاتي در رابطه با كاهش خطر ابتلا به خطرات ايمني ارائه شده است : تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP) یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش خطر ابتلا به خطرات ایمنی در مواد غذایی است. یک سیستم HACCP مستلزم آن است …

HACCP

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی: HACCP    از حروف اول واژه ‌هاي عبارت Hazard Analysis Critical Control Point به معني تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني » تشكيل شده است و در سالهاي اخير كاربرد فراواني يافته است . مدت زيادي است كه HACCPدر صنايع غذايي مطرح شده …

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی : HACCP ابزاری برای ارزیابی خطر ها و استقرار سیستم های کنترل است و در آن تمرکز برای پیشگیری همواره نسبت به اتکا به آزمایش محصول نهایی در الویت قرار دارد. HACCP از قابلیت تطبیق با شرایط مختلفی همچون توسعه در …

HACCP

بسمه تعالی HACCP: با توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد. اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذایی  HACCP برای اولین بار در …