تفاوت بین FS وBP درکسب وکار چیست؟

تفاوت بین FS وBP درکسب وکار چیست؟   کارافرینان بعضی از کار آفرینان به درستی نمی دانند‌ برای ارتباط برقرار کردن با شرکا، سرمایه گذاران، وام دهندگان، حامیان و خریداران بالقوه ایده های خود، نیاز به طرح توجیهی دارند یا طرح کسب و کار؟   در اینجا تفاوت های این …