مصاحبه خروج؛Exit Interview چیست؟

مصاحبه خروج؛Exit Interview چیست؟     کارکنان خارج شده از سازمان اگر مدیران واقعا تمایل داشته باشند از آنچه در سازمان می‌گذرد مطلع شوند، بهترین و به‌صرفه‌ترین راه، مذاکره با کارکنانی است که سازمان را ترک کرده اند، که به آن مصاحبه خروج می‌گویند. مزایای اجرای مصاحبه خروج یکی از …