۱۰ توصیه برای کسب و کار در بحران اقتصادی

۱۰ توصیه برای کسب و کار در بحران اقتصادی     به 10 مورد زیر که در مورد کسب و کار در شرایط بحرانی می باشد توجه فرمایید: 1_ وارد هیچ قرض، بدهی و فعالیت های ریسکی جدیدی نشیم. 2_ ترجیحا فقط با بهترین و وفادار ترین مشتری هامون همکاری …