۵ مهارت مالی اساسی

۵ مهارت مالی اساسی که هر مدیری باید بداند بیشتر وقت‌ها این مدیران به‌علت نداشتن چند مهارت مالی اساسی یا نداشتن مشاوره مالی، مشاوره مالیاتی یا حسابداری مناسب، نمی‌توانند پیامدهای مالی تصمیم‌هایشان را درک کنند،درنتیجه، منابع را هدر می‌دهند؛ تصمیم‌های ضعیف و نادرستی می‌گیرند و به عملکرد مالی سازمان آسیب …

اخذ گواهینامه CE

اخذ گواهینامه CE متن ذیل اطلاعاتی را در مورد اخذ گواهینامه CE ارائه مینماید، با ما همراه شوید. گواهی ایمنی و کیفیت محصول اروپا یا همان گواهینامه CE،یکی از استانداردهای خاص و مورد توجه قرار گرفته در سطح بین المللی می باشد. به نوعی این گواهینامه مجوز ورود بسیاری از …