سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی

سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی گسترش سریع ویروس کرونا، چالش‌های مهمی را برای کشور ما به وجود آورده است، مهار این مشکل به میزان قابل توجهی وابسته به همراهی آحاد مردم با درخواست‌ها و توصیه‌های مسئولان ذیربط در زمینه تغییر در شیوه زندگی است،اعمال این تغییر در درجه اول نیازمند …

ویژگی رهبران در سازمان های رهسپار تعالی

ویژگی رهبران در سازمان های رهسپار تعالی “رهبران سطح پنجم” ♦ خوب با عالی فرق دارد و رهبران سازمان های رهسپار تعالی با سازمان های خوب و هم رده کاملا متفاوتند. ♦ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺟﻬﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. جهت  مشاور …

سندروم آپولو

سندروم آپولو اصطلاح سندرم آپولو را دکتر مردیت بِلبین (Meredith Belbin) ابداع کرد. این سندرم اشاره به حالتی دارد که در آن تیم هایی که از افراد با قابلیت‌های بسیار بالا تشکیل می شوند، ممکن است در جمع عملکرد ضعیفی داشته باشند. توانایی ذهنی بالا بلبین در اولین کتاب خود …