موفقیت بیشتر توسط افراد حصود

موفقیت بیشتر توسط افراد حصود موفقیت بیشتر توسط افراد حصود را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊وقتی به عنوان فردی موفق شناخته می شوید، باید انتظار آدم‌های حسود را در زندگی‌تان داشته باشید،آنها سعی می کنند ارزشمند بودن شما را زیر سؤال ببرند و به موفقیت هایتان حسادت …

تکنیک 10-10-10-10 برای تصمیم گیری هوشمندانه

تکنیک 10-10-10-10 برای تصمیم گیری هوشمندانه     تصمیم گیری بهتر برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم بهتر است چارچوب زمانی خود را تغییر دهیم. در این صورت ما می توانیم نیازها، ترس ها، تمایلات و موضوعاتی که بدان آگاهی نداریم را در مقاطع گوناگون ببینیم این تکنیک کمک می کند …

نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن

نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن     دریافت بازخورد از دیگران مورد ارزیابی قرار گرفتن و دریافت بازخورد از دیگران را نعمت و فرصتی میدانم که به تکامل و توسعه ما کمک میکند. همه ما نقطه کور داریم؛ یعنی بخشی از خودمان را که احتمالا بیشتر از جنس نقاط ضعف …