نمودار Burn Down

نمودار Burn Down :

 

 

 

تقریباً همه کسانی که در پروژه فعالیت می کنند با نمودار منحنی S و یا Scurve آشنایی دارند،در این نمودار پیشرفت واقعی فیزیکی و یا مالی پروژه در مقایسه با نمودار پیشرفت برنامه ای رسم و تحلیل خوبی از وضعیت پروژه بدست می آید.

نمودار Burn Down

با دیدن Scurve یک سوال در ذهن مدیرپروژه و مدیران ارشد بوجود می آید. به چه میزان می بایست هنوز کار کنند که پروژه تمام شود. اهمیت این سوال در پروژه های IT، تحقیقاتی و مهندسی بسیار بیشتر است،در نمودار Burn Down پروژه برای رسیدن به 100% ردیابی نمی شود بلکه به دنبال انجام کارها و صفر نمودن کار و یا تلاش باقیمانده هستیم.

برای مثال

فرض کنید در انجام فاز مهندسی پروژه تخمین ما 2000 نفر روز کار می باشد که با انجام آن این فاز تمام می شود. نقاط نمودار Burn down در هر ماه به صورت 2000 منهای کار انجام شده تا آن زمان محاسبه و در یک نمودار به صورت نزولی رسم می شود.

مجدداً تخمین زده

شاید این سوال برای شما پیش آید که کار باقیمانده با مصرف 2000 نفر روز تکمیل نشود و نیاز به کار اضافی باشد (و یا به عبارت دیگر کار کسب شده کمتر از حجم کار انجام شده باشد) می توانیم هرماه کار باقیمانده را مجدداً تخمین زده و بر روی نمودار نمایش دهیم همچنین می توان از تکنیک های ارزش کسب شده (Earned Value) استفاده نمود این نمودار در کنترل پروژه هایی که نیاز به مدیریت پروژه Agile دارند کاربرد بیشتری دارد که در آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'