سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS):

سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار، فرایندهای کسب و کار اصلی را از پایان به پایان (end to end)  بصورت خودکار می کند. این بدان معنی است که یک سیستم مدیریت فرآیند تجاری دارای ابزار و فن آوری هایی است که شامل وظایف تمرکز بر نیروی انسانی و همچنین برنامه های پردازش ماشین است تا بتواند یک شرکت یا سازمان را به طور انعطاف پذیر مدیریت کند.

سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار نیز شامل گزارش و نقشه برداری از قابلیت ها برای اجازه دادن به کاربران نهایی و مدیران برای درک زمان تولید و پاسخ فرایندهای کسب و کار است. سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، تکنولوژی است که BPM را اجرا می کند.

مزایای BPMS:
  • BPM   بهره وری عملیاتی را افزایش می دهد، سرعت بخشیدن به زمان و بازار را افزایش می دهد.
  • BPM   با استفاده از استانداردهای موجود، اجازه استفاده مجدد از برنامه های قدیمی و ایجاد دارایی های جدید فناوری اطلاعات را می دهد.
  • BPM بهبود انطباق قانونی، به دست آورد از طریق بهبود فرآیند کنترل، تنظیم و نظارت.
  • BPM افزایش مشتری را افزایش می دهد، از طریق ادغام بهتر، سریع تر و عمیق تر سیستم مدیریت مشتری و فروش به دست می آید.
  • BPM همراه با ساختار خدمت گرا، SOA ، (Service Oriented Architecture) فاصله بین سازندگان تکنیکی و سرویس دهندگان خدمات تجاری را از بین می برد.

برای مشاوره ایزو با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'