ایزو 9001:2015

بندهای ایزو 9001:2015

بندهای ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:

7_پشتیبانی:

7_1) منابع:
7_1_1) کلیات
7_1_2) کارکنان
7_1_3) زیر ساخت
7_1_4) محیط عملیات فرآیند ها
7_1_5) منابع پایش و اندازه گیری:
7_1_5_1) کلیات
7_1_5_2) قابلیت ردیابی اندازه گیری
7_1_6) دانش سازمانی

قسمت پنجم
7_ پشتیبانی:

7_2)شایستگی

7_3) آگاهی
7_4) ارتباطات
7_5) اطلاعات مدون:
7_5_1) کلیات
7_5_2) ایجاد و به روز رسانی
7_5_3) کنترل اطلاعات مستند

قسمت ششم
8_ عملیات:

8_1) طرح ریزی و کنترل عملیات

8_2) الزامات محصولات و خدمات:
8_2_1) ارتباط با مشتری
8_2_2) تعیین الزامات محصولات و خدمات
8_2_3) بازنگری الزامات محصولات و خدمات

قسمت هفتم
8_ عملیات:

8_3) طراحی و توسعه محصولات و خدمات:

8_3_1) کلیات
8_3_2) طرح ریزی طراحی و توسعه
8_3_3) ورودی طراحی و توسعه
8_3_4) کنترل های طراحی و توسعه
8_3_5) خروجی های طراحی و توسعه
8_3_6) تغییرات طراحی و توسعه

قسمت هشتم
8_ عملیات:

8_4) کنترل فرآیند ها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون:

8_4_1) کلیات
8_4_2) نوع و میزان کنترل
8_4_3) اطلاعات برای تامین کنندگان بیرونی

قسمت نهم
8_عملیات:

8_5) تولید و ارائه خدمات:
8_5_1) کنترل تولید و ارائه خدمات
8_5_2) شناسایی و ردیابی
8_5_3) دارایی متعلق به مشتری و تامین کنندگان بیرونی
8_5_4) محافظت
8_5_5) فعالیت های پس از تحویل
8_5_6) کنترل تغییرات
8_6) ترخیص محصولات و خدمات
8_7) کنترل خروجی های نامنطبق

 

 

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره در امر مدیریت با آریان گستر

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'