8 نکته طلایی از پیتر دراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد

8 نکته طلایی از پیتر دراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد موارد زیر را در نظر بگیرید: 1- انجام کارهای درست خیلی مهمتره از اینکه کارها به درستی انجام بشه. 2- اگه به دنبال یک چیز جدید هستید باید انجام چیز قبلی رو متوقف کنید. 3- هیچ …