7 جمله ای که هیچ گاه از افراد موفق دنیا نشنیده اید!

7 جمله ای که هیچ گاه از افراد موفق دنیا نشنیده اید من از شغلم بیزارم یک قانون بسیار مهم وجود دارد که همه افراد موفق از آن پیروی می‌کنند: همیشه نگاه بازی داشته باشید و بی‌طرفی خود را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که پیش از هر نوع …