6 سیگما

6 سیگما:

شش سیگما در بسیاری از سازمانها به معنای سنجش کیفیت است که برای نزدیک به کمال تلاش می کند. شش سیگما یک رویکرد و روش مبتنی بر داده ای است که برای رفع نقص ها (محرکی به سوی شش انحراف استاندارد بین میانگین و نزدیک ترین حد مشخص) در هر فرآیند – از تولید تا تراکنش و از محصول به خدمات است.

نمونه آماری شش سیگما کمی از نحوه عملکرد یک فرآیند را توصیف می کند. برای رسیدن به شش سیگما، یک فرآیند نباید بیش از 3.4 نقص در هر میلیون فرصت داشته باشد. نقص شش سیگما شامل هر چیزی غیر از مشخصات مشتری تعریف شده است. یک فرصت شش سیگما، دارای کمی شانس است. فرایند سیگما به راحتی می تواند با استفاده از یک ماشین حساب شش سیگما محاسبه شود.

هدف اصلی روش شناسی شش سیگما، اجرای یک استراتژی مبتنی بر اندازه گیری است که بر بهبود روند و کاهش تنوع از طریق استفاده از پروژه های بهبود شش سیگما تمرکز دارد. این کار از طریق استفاده از دو زیر متدولوژی شش سیگما انجام می شود: DMAIC و DMADV. فرایند شش سیگما DMAIC (تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل) یک سیستم بهبود برای فرآیندهای موجود است که در زیر مشخصه ها قرار دارد و به دنبال بهبودی است. فرآیند DMADV شش سیگما (تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، طراحی، تأیید) یک سیستم بهبودی است که برای تولید فرایندها یا محصولات جدید در سطح کیفی شش سیگما استفاده می شود. همچنین اگر یک روند فعلی نیازمند بیش از پیشرفت افزایشی باشد، می توان آن را نیز استفاده کرد.

برای مشاور ایزو و مشاور همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'