ایزو 55000

ایزو 55000:

متن زیر اطلاعاتی را در مورد ایزو 55000 اراده مینماید,با ما همراه باشید:

بهبود مدیریت ریسک، انطباق و رضایت مشتری

بسیاری از سازمان ها برای داشتن یک معیار برای ایجاد یک استراتژی مدیریت دارایی تلاش کرده اند. استانداردها و دستورالعمل ها برای کمک به دستیابی به خرید، ایجاد یک مورد کسب و کار و مدیریت دارایی در ساختار اثبات شده،  توسعه داده شده است.

سیستم های مدیریتی و سیستم مدیریت دارایی ایزو 55000 الزامات سیستم مدیریت دارایی را تعیین می کندبه طور موثر این الزامات کلیدی برای سیستم مدیریت دارایی را تعریف می کند. تمرین خوب بر اساس دیدگاه های جمعی از گروه کاری چندگانه بوده و سیستم مدیریت (دارایی) راه هایی را که نظم دارایی را کنترل می کند، نشان می دهد. بنابراین شناخت ISO 55000 ضروری است.

مزایای اخذ  ISO 55000:

  • مستندات ساختار یافته
  • توقف در بهترین حالت – بهبود مستمر
  • هماهنگی بین استراتژی، خط مشی و برنامه ریزی ها
  • درک بهتر از خطر
  • بودجه بندی و اولویت بندی کامل تر
  • اعتماد به سازمان / بهبود اعتبار

برای مشاور ایزو  و مشاوره مدیریت منابع انسانی با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'