ایزو 14001

ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور انتخاب می شود.
و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

مزاياي استفاده از ISO 14001
سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :

• قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
• از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
• صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
• قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
• از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
• روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.
• ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.
• خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی با تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.‌

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

این دو استاندارد پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند.

ایزو 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

OHSAS 18001

اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با ساختار سيستم مديريت در يك واحد پژوهشي جلب مینماییم:
هر پروژه بسته به ماهيت و نوع آن معمولاً از ساختار سازماني متفاوتي نسبت به ديگري برخوردار ميباشد. پروژه هاي تحقيقاتي اصولاً در يك محل ثابت و با امكاناتي در چارچوب مشخص به انجام مي رسند و شيوه مديريتي آنها نيز در برخورد با طرحهاي پژوهشي مختلف يكسان مي باشد. اين واحدها به منظور پيشبرد بهتر پروژ هها داراي اجزايي م يباشند كه هر يك به گونه اي در راه پيشرفت پروژه آنرا پشتيباني مي كنند. بديهي است که نمودار اجزاء و ارتباطات آنها در يك واحد پژوهشي مستقل مي تواند بخشي از ساختار سازماني يك دانشگاه، مؤسسه تحقيقاتي، ويا واحد تحقيق و توسعه يك صنعت را تشكيل دهد.

در ساختار طراحي شده، مدير پژوهشي وظيفه برقراري ارتباط مستمر بين واحد پژوهش و كارفرمايان در خصوص مطرح سازي توانمنديهاي واحد، دريافت طرح، عقد قرارداد، تفكيك و ارجاع طرح به مديران پروژ هها از يك سو و از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم جهت برقراري ارتباط بين كارفرما و مجريان پروژه در زمينه آگاهي از روند پيشرفت امور پروژه و تحويل محصول آن به كارفرما و درخواست مطالبات را بر عهده دارد.

ورود يك طرح جديد

با ورود يك طرح جديد به واحد پژوهشي، بسته به موضوع پروژه يك نفر مدير با تخصص مربوطه از بين افراد باتجربه و ذيصلاح كه مي تواند به پيشنهاد خود فرد نيز باشد، براي آن تعيين ميشود. مدير پروژه پس از بررسي مراحل كار، از بين اعضاء هيأت علمي، پژوهشگران و كاركنان موجود در واحد و يا از طريق دعوت از متخصصان، همكاراني را براي پروژه خود در نظر مي گيرد. اين همكاري مناسب است از طريق تنظيم يك تفاهم نامه مابين هريك از همكاران و مدير پروژه كه طي آن نحوه و ميزان همكاري مشخص باشد، رسميت پيدا كند.

يكي از وظايف مدير پروژه ارزيابي ارزش فعاليتهاي انجام شده توسط هريك از همكاران پروژه مطابق با حجم كار و تعيين و تأئيد ميزان حق الزحمه قابل پرداخت به آنان در هر دوره مي باشد كه عمل پرداخت براساس اعلام مدير پروژه توسط واحد حسابداري انجام مي گيرد.

طرحهاي پژوهشي كارگاهي و آزمايشگاهي اصولاً نياز به استفاده از مواد اوليه، ابزارآلات، تجهيزات خاص و يا خدمات ساير مؤسسات صنعتي و آزمايشگاهي دارند كه واحد تداركات وظيفه تأمين آنها را به عهده دارد. واحد حسابداري نيز تأمين كننده هزين ههاي صرف شده توسط واحد تداركات و ح قالزحمه تأئيد شده توسط مدير پروژه مي باشد.

وظایف واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه پس از آگاهي از تصويب پروژه، به دنبال ارائه دستورالعملهاي مربوط به نحوه برنامه ريزي پروژه به مدير آن، داده هاي مورد نياز جهت برنام هريزي پروژه را درحد جزئيات لازم از وي مطالبه نموده و پس از ثبت در سيستم برنام هريزي، برنامه زمانبندي پروژه را استخراج و در اختيار مدير پروژه قرار م يدهد. در ادامه و توأم با اجراي پروژه اين واحد مرتباً با مديران پروژ هها و مجريان فعاليتهاي در حال اجرا در پروژه ها در ارتباط بوده و امور مربوط به گردآوري داده اي مربوط به پيشرفت پروژه، برنامه ريزي مجدد و صدور گزارشهاي لازم جهت رئيس واحد پژوهشي و مديران پروژ هها را بر عهده دارد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

قانون مديريت پسماند

قانون مديريت پسماند

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با قانون مدیریت پسماند ارائه شده است:
محيط زيست مجموعه اي بسيار بزرگ و درهم پيچيده از عوامل گوناگون است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجراي سازنده سطح زمين به وجود آمده است بنابراين در فعاليت-هاي انسان تأثير مي گذارد و از آن متأثر مي گردد در طول تاريخ بشري رابطه انسان با محيط زيست همواره به صورت تابعي از رفتار او با پيرامون طبيعي خود بوده است اين رفتار طي قرون متمادي اشكال متفاوتي به خود گرفته و روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده شده است.

بدين ترتيب انسان ها از آغاز زندگي يكجانشيني، همواره پسمانده ها را به طريقي از محيط زندگي خود دور ميكردند كه اين كار به دليل پائين بودن ميزان جمعيت از يكسو، كميت و كيفيت زباله ها از سوي ديگر دفع زباله ها را دچار مشكلاتي نمي كرد و بسياري از مواد كه زايد ناميده مي شوند به نوعي بازيافت شده يا در اطراف سكونتگاه هاي انساني يا داخل آنها دفع مي شدند ولي با افزايش جمعيت و رشد و گسترش شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و استفادة وسيع از موادي كه به آساني تجزبه نمي شوند عوارض دفع غير بهداشتي و بازيافت مواد زايد آشكار شد و از آن پس مديريت اين مواد به صورت منسجم توسط سازماني مشخص در شهرهاي جهان آغاز گرديد.

وضعيت نامطلوب مديريت پسماند

اين مقوله در كشور ما نيز در بين مسايل و مشكلات متعدد شهري اهميت فوق العاده اي را به خود گرفت و فقدان استراتژي صحيح در جهت ساماندهي وضعيت نامطلوب مديريت پسماند منجر به توجه بيشتر مسئولان و برنامه ريزان در زمينه تدوين قانون مديريت پسماند گرديد كه پس از تدوين و تصويب و ابلاغ آن گامي بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مدريت پسماندها در ايران برداشته اند. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري ساوه نيز قصد دارد با چاپ قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرائي آن قدمي مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه قوانين مربوط به پسماندها بردارد.

تاريخچه تدوين و تصويب قانون:

امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم « مديريت چرخه مواد » و يا فراتر از آن « مديريت پسماندها » موضوع توسعه پايدار است با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با براي شهر « طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد » كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ،تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي “قانون زباله” براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی

مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو  مدیریت زیست محیطی 14001:

در اين بخش توجه شما را به مزایا و اهمیت اخذ گواهینامه ایزو مدیریت زیست محیطی جلب ميكنيم:

• اطمینان از حفاظت محیط زیست «در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی»
• بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
• در سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی توافق همه جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبولیت می آفریند
• کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
• افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
• آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
• کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها
• حذف دوباره کاری ها
• ارتقاء بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
• بهبود ایمنی و بهداشت
• بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

آمادگی اضطراری و مراحل انجام تخریب

آمادگی اضطراری

آمادگی اضطراری عامل حیاتی در پروسه تخریب است. کارگران می بایست بدانند چگونه به موقعیت های اضطراری احتمالی پاسخ دهند و مسیرهای خروجی می بایست مشخص و تعریف شده باشند. بیمارستان ها و مراکز درمانی در نزدیکی کارگاه می بایست مشخص شوند و نام، آدرس و شماره تلفن آنها نیز در دسترس باشد. تجهیزات امداد و کمک های اولیه می بایست در دسترس کارگران باشد. منظقه تخریب می بایست برای اطمینان از اینکه تنها افراد مجاز می توانند وارد کارگاه شوند بطور مشخصی علامت گذاری شده باشد. کلیه کارگران می بایست از تجهیزات حفاظتی فردی استفاده کنند و با انجام فعالیت های ایمن و اقدامات اضطراری آشنا باشند.

ماده 208 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:  در محوطه تخریب باید گذرگاه های مطمئنی برای عبور و مرور کارگران در نظر گرفته شود. این گذرگاه ها باید روشن و فاقد هر گونه مانع باشد.

مراحل انجام تخریب

  • کار را به دقت برنامه ریزی کنید.
  • تخریب دیوارهای خارجی و طبقات را ازبالای سازه شروع کرده و به قسمت پایین ادامه دهید.
  • اجزای سازه ای یا حمایتی در هر طبقه تا زمانی که طبقات فوقانی تخریب نشده اند جدا نکنید.
  • کلیه گچ بری ها یا سایر سنگ کاری های تزیینی را قبل از تخریب دیوارها جدا کنید.
  • زمانی که ریسک واژگونی سازه وجود دارد از انجام کار خودداری کنید تا زمانی که خطر از طریق شمع زنی، مهاربندی یا سایر اقدامات حفاظتی حذف گردد.
  • کلیه پله ها، مسیرهای رفت و آمد و نردبان ها را بازدید کرده و کلیه راه پله ها روشنایی داشته باشند.

ماده 209 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: به استثناء پلکان ها، راهرو ها و نردبان ها و درهایی که برای استفاده کارگران به کار می رود باید کلیه راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد.

  • از طریق ناوه سربسته ( به وسیله آن اشیاء غیرضروری و نخاله ها را به پایین می فرستند) برای تخلیه فرستادن مواد تخریب به زمین استفاده شود.

ماده 211 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنکه پرتاب از ئاخا کانال های چوبی یا فلزی انجام گیرد.

ماده 212 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کانال های چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار می رود چنانچه بیش از 45 درجه شیب داشته باشند باید از چهار طرف کاملا مسدود باشد، به استثنای دهانه هایی که برای ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است.

ماده 213 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:: دهانه خارجی کانال های چوبی یا فلزی باید مجهز به درچه محکمی بوده و در هنگام کار به وسیله یک نفر کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع درب آن مسدود باشد. همچنین در ابتدای کانال های مزبور نیز باید تدابیر ئ احتیاطات لازم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران به داخل دهانه ورودی به کار برده شود.

آزبست یا سایر ضایعات سمی می بایست قبل از آغاز به تخریب هر سازه ای جدا گردند. پایداری سازه به واکنش قسمت های مختلف بستگی دارد. یک مرحله نادرست در جداسازی این قسمت ها می تواند منجر به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده گردد.

ماده 197 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کلیه شیشه های موجود در در و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب، درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایزو 14001:2015 ISO

سیستم مدیریت محیط زیست:

ایزو 14001:2015 ISO استاندارد مدیریت زیست محیطی  (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل  محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود  این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی  با  تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015  در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'