مزایا گواهینامه ایزو 13485

چه نیازهایی در مشاوره ایزو 13485 وجود دارد؟ آیا شما قصد دارید این استاندارد را پیاده سازی کنید یا در حال حاضر از آن استفاده می کنید و به دنبال بهبود آن هستید؟ در هر صورت، می توانیم به شما کمک کنم تا با این استاندارد آشنا شوید و بهبود …

فرآیند مدیریت ریسک برای ایزو 13485

فرآیند مدیریت ریسک برای IEC 13485 فرآیند مدیریت ریسک بخشی جدایی ناپذیر از استاندارد IEC 13485 است و تولید کنندگان را قادر می سازد تا خطرات مرتبط با دستگاه های پزشکی خود را شناسایی، ارزیابی و کاهش دهند. این شامل یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی خطرات بالقوه است که ممکن …

مشاوره ایزو 13485 (ISO 13485)

مشاوره ایزو 13485 متن زیر اطلاعاتی را در مورد مشاوره ایزو 13485 ارائه مینماید، بسیاری از سازمان ها نیاز به متخصص ISO 13485 دارند، لذا با ما همراه شوید: ایزو 13485 سیستمی است که الزاماتی برای سیستم مدیریت کیفیت مخصوص صنعت تجهیزات پزشکی فراهم کرده است.این استاندارد بین المللی  در …