10 تکنیک بازاریابی مناسبتی

10 تکنیک بازاریابی مناسبتی که باید از برندهای بزرگ یاد گرفت:     فیس بوک: سر و صدا کردن در تولد دومین دهه تاسیس درست به مانند همه مراسم ها تم اصلی تاثیر مهمی روی جو کلی و تجربه افراد حاضر دارد. در حقیقت خلق یک تم خاص و زیبا …