10 اصل اساسی استراتژی

10 اصل اساسی استراتژی از نگاه ویلیام کهن: متن زیر در مورد 10 اصل استراتژی می باشد، با ما همراه باشید: 1⃣ کاملاً به یک هدف معین و روشن متعهد باشید. 2⃣ ابتکار عمل را در دست بگیرید و آن را حفظ کنید. 3⃣ برای تجمیع و تمرکز منابع خود صرفه …