۶ راهـڪار ارزیـــابــے ایـــده ڪـسب و ڪــار

۶ راهـڪار ارزیـــابــے ایـــده ڪـسب و ڪــار:  شناسایی بازار هدف: مشخص کردن بازار هدف، مهم ترین قدم مقدماتی یک ایده کسب و کار با سرمایه کم است که تعیین می کند چه کسی (کسانی) خدمات یا محصولات شما را خریداری خواهد کرد. باید یک تصویر از مشتری ایده آل خود …