۵ چالش بزرگ در مسیر خروج از دایره ی راحتی

۵ چالش بزرگ در مسیر خروج از دایره ی راحتی به این ۵ چالش بزرگ در مسیر خروج از دایره ی راحتی توجه کنید!با ما همراه       ۱- اولین چالش “تایید دیگران” است. معمولا وقتی خارج از منطقه‌ی امن رفتار می‌کنید حس”غیر طبیعی بودن” به ما دست می‌دهد. …