قانون بالُن

قانون بالُن ♦در نظام اداری مشاهده می شود برخی مدیران، بیش از حد نرمال در سازمان به سر می برند و دائما از مشغله و تلاش شبانه روزی برای سازمان گله مندند و البته این نحوه عملکرد را جزء افتخارات و نشان دلسوزی خود به سازمان می پندارند،این دسته از …

۵قانون موفقیت در کسب و کار از زبان مایکل گربر

۵ قانون موفقیت در کسب و کار از زبان مایکل گربر     برنامه ریزی دقیق هر کسب و کاری برای رونق و موفقیت، نیازمند برنامه ریزی دقیق و موشکافانه است تا پله های ترقی را یک به یک طی کند، در مطلبی که پیش رو دارید، 5 قانون موفقیت …