افت عملکرد کارکنان سازمان

مدیریت افت عملکرد کارکنان سازمان مدیریت افت عملکرد کارکنان سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید:   اینکه گاهی بازدهی‌ تان کم شود طبیعی است. همه ما هر از گاهی عملکردمان به مدت چند ماه یا حتی یک سال افت می‌ کند. در این مواقع نباید منتظر گزارش ارزیابی عملکرد …

۲۰ شیوه ارتباط با کارکنان

۲۰ شیوه ارتباط با کارکنان 1- کارکنان ذینفع را در هدف گذاری مشارکت دهید . ۲- سعی کنید پیاپی به کارکنان درکی روشن از چگونگی انجام صحیح کار بدهید . ۳- با کارکنان خود روابط غیر رسمی داشته باشید . ۴- به محل کارشان بروید و آنها را پشت میزشان …