۱۰ نوع مشتری که هر کسب و کار باید بشناسد

۱۰ نوع مشتری که هر کسب و کار باید بشناسد ۱۰ نوع مشتری که هر کسب و کار باید بشناسد را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت دوم ۱- بی‌علاقه -آنها چیزی که شما فراهم می‌کنید را نمی‌خواهند و این لزوما چیز بدی نیست. -شرکت‌های موفق روی …