شیوه های مذاکره کردن موفق

شیوه های مذاکره کردن موفق شیوه های مذاکره کردن موفق را می توانید در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: مذاکره فرایندی است که در آن طرفین درگیر در مذاکره می‌کوشد تا منافع خود را در پایان مذاکرات تامین کنند. براساس شخصیت افراد روشهای مختلفی برای دستیابی به این نتیجه …

۱۰ تکنیک برای بهتر مذاکره کردن

۱۰ تکنیک برای بهتر مذاکره کردن   ۱- آماده‌سازی، آماده‌سازی، آماده‌سازی ورود به مذاکره، بدون آماده‌ سازی، جز به شکست نمی‌انجامد. اول از خودتان شروع نمایید. از چیزی که می‌خواهید مطمئن شوید. در خصوص فرد یا سازمان مقابل تحقیق نمایید، نیازهایش را بشناسید، نقاط قوت و ضعف آن را درک …