مذاکره کننده حرفه‌ای

مذاکره کننده حرفه‌ای شوید مذاکره کننده حرفه‌ای شوید و متن زیر را دنبال بفرمایید: بخش چهارم ۴- شما بازی را به دست بگیرید به‌جای اینکه بازیچه شوید مذاکره شبیه یک بازی است که هرچه شما به آن مسلط‌تر باشید نتیجه بهتری خواهید گرفت. فرض کنید می‌خواهید وارد یک مذاکره سهام …