پایان عصر دارایی های فیزیکی

 پايان عصر دارايي هاي فيزيكي هشدار؛ پایان عصر دارایی های فیزیکی به نظر مي رسد پاندمي كرونا نه تنها به اين زودي از دنيا رفتني نيست بلكه هر روز چهره اي جديد از خود رو مي كند ، بعد از زمين گير كردن هواپيما ها و به خاك سياه نشاندن …

کسب و کار الکترونیکی

کسب و کار الکترونیکی شیوه انجام کسب و کارها به سرعت در طول چند دهه گذشته تغییر پیدا کرده و در حال تغییر بیشتری است،بیشتر سازمان ها به دنبال اتصال به اینترنت جهت کسب مزیت رقابتی بین رقبا هستند. کسب و کار الکترونیکی در آمریکا حدود یک سوم جوانان و …